Home
Home » Education » MentalUP - Educational Brain Games
MentalUP - Educational Brain Games Apk

MentalUP - Educational Brain Games 5.0.0 APKs

  • Version: 5.0.0
  • File size: 102.05MB
  • Requires: Android 4.4+
  • Package Name: com.ayasis.mentalup
  • Developer: Ayasis
  • Updated: July 05, 2020
  • Price: Free
  • Rate 4.60 stars – based on 76313 reviews
The description of Digital World MentalUP - Educational Brain Games

We provide MentalUP - Educational Brain Games 5.0.0 APKs file for Android 4.4+ and up. MentalUP - Educational Brain Games is a free Education app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for MentalUP - Educational Brain Games 5.0.0 APKs without any modifications.

The average rating is 4.60 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about MentalUP - Educational Brain Games then you may visit Ayasis support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. MentalUP - Educational Brain Games is the property and trademark from the developer Ayasis.

Bilimsel ve Eğlenceli Zeka Oyunları ile zihinsel becerilerini geliştirmeye hazır mısın?
Oyunları en iyi skorla tamamla, skorlarını ister yaşıtlarınla, istersen tüm kullanıcılarla karşılaştırıp sonuçları değerlendir. Günlük egzersizleri yap, bir üst seviyeye geç ve en yüksek skoru yakala!

MentalUP Zeka Oyunu: Çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren,potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan beyin egzersizleri uygulamasıdır. MentalUP, görsel-sözel-sayısal zeka gelişimine destek olur; mantık kurabilme, dikkat ve hafıza becerilerinin geliştirilmesini sağlar.

%100 Güvenilir Zeka Oyunları: TÜBİTAK desteğiyle uzman doktorlar ve YTÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen MentalUP zeka oyunu, okuyabilen, basit aritmetik işlemleri yapabilen her çocuk için uygundur. MentalUP, Ruh Sağlığı Derneği tarafından incelenerek, zihinsel gelişim açısından değerlendirilmiş, bilişsel gelişime olumlu katkıları sebebiyle pedagojik ürün olarak sertifikalandırılmıştır.

MentalUP KULLANAN ÇOCUKLAR

• Dikkat ve Konsantrasyon oyunları ile dikkatini toplamayı ve sürdürmeyi öğrenir.
• Hafıza egzersizleri ile belleğini artırarak öğrenme kabiliyetini geliştirir.
• Mantık ve Muhakeme egzersizleri ile plan yapmayı ve problem çözmeyi öğrenir.
• Sözel zeka oyunları ile anlama ve soyutlama yeteneklerini geliştirir.
• Görsel zeka oyunları ile hayal gücünü geliştirerek yaratıcı düşünceyi öne çıkarır.

Kaliteli Zaman, Sağlıklı Kullanım

• PC, tablet ve telefondaki vaktini kaliteli değerlendirmek, zararlı içeriğe maruz kalmamak,
• Eğlenirken fayda görmek, dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,
• Ders ve sınav başarısını artırmak,
• Zihinsel zindelik sağlamak için MentalUP zeka oyununu indir.

UNUTMAYIN! Akıllı teknolojilerin kullanımında çocuklar için tavsiye edilen günlük kullanım süreleri ihlal edilmemelidir. MentalUP her gün kişiye özel çalışma planı sunar. 10 egzersizden oluşan günlük çalışma planını tamamlamak çocuğunuzun 20 dakikasını alır. Günlük çalışma planının her gün yapılması ve tamamlanması çocuğun zihinsel süreçlerini daha etkin kullanmasını sağlar.

Hafıza oyunu, dikkat oyunu, mantık oyunu kategorilerinde onlarca akıl oyunu MentalUP’ta!

Dikkat dağınıklığına eğlenceli bir çözüm olarak da değerlendirmek mümkün. MentalUP dikkat oyunları ile dikkatini ve konsantrasyonunu güçlendir!

MentalUP Beyin Egzersizlerini Kullanan Eğitim Kurumlarından Bazıları

• Doğa Okulları
• Okyanus Kolejleri
• Bahçeşehir Koleji
• Uğur Koleji
• Final Okulları
• Enka Okulları

UZMAN YORUMLARI

Uzman Dr. İlhan NAZLISÖZ (Psikiyatrist / Psikoterapist)
MentalUP'ın her çocuğa ulaşması gerektiğine inanıyorum. MentalUP Beyin Egzersizleri sayesinde her anne babanın çocuğuna kendi bireysel çabaları ile yardımcı olması mümkündür…

Psk. Eda Nur OĞUZ )Okyanus Koleji / İlkokul-Özel Yetenekliler PDR Ana Bölüm Başkanı)
MentalUP Zihinsel Gelişim Programı sonucu; öğrencilerimizin algısal akıl yürütme, soyut düşünebilme, muhakeme yapabilme ve dikkat becerilerinin olumlu yönde geliştiğini gözlemledik…

Uzm. Özge SELÇUK BOZKURT (Gelişimsel ve Pedagojik Danışman)
Uzmanlık alanım olan üstün yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmeleri çalışmalarımda rastladım MentalUP'a. Sadece görsel zeka, dikkat egzersizleri değil, kişinin kendi potansiyelini bir üst basamağa çıkarması adına çaba göstermesi gibi birçok alana hitap etmektedir.

Zeynep BABALI (Çocuk Eğitim Merkezi, Psikolog)
Dikkat artırma, hafıza geliştirme gibi birçok faydasının yanında çocuklara ders esnasında vermekte zorlandığımız bilgileri vermemize de yardımcı oluyor.

Zeka Gelişimi Platformu'na sen de katıl!

G+: https://plus.google.com/+MentalupNetBeyinEgzersizleri
Twitter: https://twitter.com/mentalupnet
Facebook: https://www.facebook.com/mentalup.net/
Sıkça Sorulan Sorular: https://www.mentalup.net/sss

Scientific and Fun Brain Games Are you ready to develop the mental skills?
Games the best score completed, your peers want scores, with all users to compare and evaluate the results you want. Daily exercises , Skip to the next level and grab the highest score!

mentalup Brain Game: Children's care, improve cognitive skills such as memory, brain exercises that help them explore their potential application. mentalup , promotes digital visual-verbal-mental development; To establish logic, it enables development of attention and memory skills.

100% Reliable Brain Games: TUBITAK with the support specialists and PT academics mentalup mind game developed by can read, simple can do arithmetic is appropriate for each child. mentalup, reviewed by the Mental Health Association, evaluated in terms of intellectual development, due to the positive contribution of cognitive development educational as the product is certified.

mentalup USING CHILDREN

• Attention and Concentration games concentrating and learning continue.
• Memory improves memory and learning ability by increasing the exercises.
• Logic and reasoning and problem solving to learn to plan and exercises.
• Verbal intelligence games improves comprehension and abstraction capabilities.
• developing the imagination and creative thinking visual intelligence games highlights.

Quality Time, Healthy use

• PC, tablet and phone her time to assess quality, exposure to harmful content,
• see the benefits while having fun, attention, improve mental skills like memory,
• Courses and improve academic achievement,
• Download the game mentalup intelligence to provide mental fitness.

REMEMBER! recommended daily usage time for children in the use of smart technology should not be violated. mentalup every day personalized study plan offers. 10 to complete the daily work plan consists of 20 minutes of exercise gets your child. every day, making the daily work plan and completion enables more efficient use of the mental processes of the child.

Memory game, watch the game, tens of mind games in the category mentalup logic game!

Caution fun as possible to evaluate a solution to the mess. strengthen the attention and concentration games with mentalup attention!

mentalup Brain Workout Using some of the Educational Institutions

• Nature Schools
• Ocean Colleges
• Bahçeşehir College
• Ugur College
• Final Schools
• Enka Schools

EXPERT REVIEWS

Specialist Dr. Ilhan NAZLISÖZ (psychiatrist / psychotherapist)
I believe that every child should reach the mentalup. mentalup Brain Exercises it is possible to help the child's parents each with their own individual efforts ...
 
Psychologist. Eda Nur OĞUZ) Ocean College / Primary-Talented PD Main Department Head)
mentalup Mental Development Program outcomes; students perceptual reasoning, abstract thinking, we've seen the judgment and attention skills that can develop in a positive way ...

Exp. Libby Selçuk Bozkurt (Developmental and Pedagogical Advisor)
My area of ​​expertise that I've come across in my work be identified as gifted children in early mentalup. Only visual intelligence, careful not exercise, people like to make an effort on behalf of its potential to increase to a higher level caters to many areas.

Zeynep Babalu (Child Study Center, Psychologist)
Caution increase, in addition to many benefits, such as memory improvement also helps us to provide the information when we are forced to give lessons to children.

Intelligence Development Platform to join you!

G +: https://plus.google.com/+mentalupnetbeyinegzersiz of
Twitter: https://twitter.com/mentalupnet
Facebook: https://www.facebook.com/mentalup.net/
Frequently Asked Questions: https://www.mentalup.net/sss

Show More