Home
Home » Books & Reference » Tasavvufun Delilleri
Tasavvufun Delilleri Apk

Tasavvufun Delilleri 1.5 APKs

  • Version: 1.5
  • File size: 8.42MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: com.sb.ehlisunnet
  • Developer: Süleyman BAL
  • Updated: September 07, 2019
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 16 reviews
The description of Digital World Tasavvufun Delilleri

We provide Tasavvufun Delilleri 1.5 APKs file for Android 4.1+ and up. Tasavvufun Delilleri is a free Books & Reference app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Tasavvufun Delilleri 1.5 APKs without any modifications.

The average rating is 4.80 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Tasavvufun Delilleri then you may visit Süleyman BAL support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Tasavvufun Delilleri is the property and trademark from the developer Süleyman BAL.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. O öyle bir Allah’tır ki melekûtun yüceliğiyle tektir. Ceberutunun güzelliğiyle bir tanedir. Birliğinin yüceliğiyle azizdir. Samediyetinin yüksekliğiyle mukaddestir. O, zatı itibariyle herhangi bir varlığa benzemekten münezzehtir. Sıfatlarında bir sonu olmaktan ve herhangi bir kusuru bulunmaktan uzaktır. O kendisine has İlahlık sıfatlara sahiptir. Bütün ayet ve alametler O’nun varlıklarından hiçbirine benzemediğini ispat etmektedir.
Öyle bir zatı tesbih ederim ki; O’nu hakikatiyle tanımak mümkün değildir. Hiçbir akıl onu hakkıyla idrak edemez. Hiçbir çokluk O’nu anlatmaya yetmez, hiçbir sınır O’nun zatını çevreleyemez. O’nun hiçbir yardımcısı yoktur, kendisine ortak olan bir çocuğu mevcut değildir. Hiçbir sayı O’nun büyüklüğünü ihata ve ifade edemez. Hiçbir mekân O’nu içinde barındıramaz. Hiçbir hayal O’nu bir şekille tanıtıp tasvir edemez. O mekândan münezzehtir. O yaptıklarıyla zatı için yeni bir güzellik ve kemal elde etmekten yahut işleriyle kendisinden bir kusuru ve ayıbı gidermekten de yücedir.
Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben bu şehadeti O’nun birliğine yakinen inanarak ve güzel yardımıyla azaptan kurtulmayı ümit ederek yapıyorum. Yine şehadet ederim ki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem O’nun seçilmiş kulu, kendisine davet için seçtiği emin dostu ve bütün mükellef varlıklara gönderilmiş peygamberidir.
Ya Rabbim! Nebin ve Resul’ün Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senin yanındaki mertebesi, sana olan muhabbetinin ve seninle onun arasındaki sırların hatırına O’na aline ve ashabına salat ve selam etmeni istiyorum. Allah’ım O’na olan muhabbetimi kat kat artır. Kendisinin ve mertebelerinin hürmetine O’nu bana tanıt, O’nun yolunda gitmeyi, edebini ve sünnetini yaşamayı bana mükâfat eyle. Bu konuda bana azim ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i görmekle beni şereflendir. Kendisiyle konuşmayı bana lütfeyle. O’nun tatlı hitabıyla kulaklarımı nasiplendir. O’nun hizmetine beni layık eyle. Ona olan salatımı öyle tam, tertemiz ve ışıl, ışıl bir nur kıl ki o nur her türlü günahımın silinmesine vesile olsun. Şüphelerime, cehaletime ve gafletime karşı bir uyanış vesilesi olsun. Ve o salatlarımın hürmetine beni ihlas makamının zirvesine ulaştır. Ta ki senden başkasına kulluk yapmayayım. Böylece senin huzuruna layık olayım, hususi dostlarının arasına katılayım.
Ya Allah! Ya Nur! Ya Hak! Ya Mübin! Olan Allah’ım. Bu isimlerinin hürmetine Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’e pak ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yolunda giden kullarına ve seçmiş olduğun bütün Peygamber’lere salat ve selam eyle. Ve ettiğin salat ve selamların hürmetine Müslümanları kâfirlere karşı kıyamete kadar galip eyle.
Ey Rabbimiz bu hazırladığımız kitabı gafletten ve cehaletten uyanışa vesile kıl, bu işte bize Tevfik ver. Muhakkak ki Tevfik Allah’tandır.

Show More