Home
Home » Board » Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline
Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline Apk

Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline 1.0.12 APK

  • Version: 1.0.12
  • File size: 29.69MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: com.solo.blackjack.xilat
  • Developer: NUM Studio
  • Updated: February 23, 2020
  • Price: Free
  • Rate 4.40 stars – based on 22 reviews
The description of Digital World Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline

We provide Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline 1.0.12 APK file for Android 4.1+ and up. Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline is a free Board game. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline 1.0.12 APK without any modifications.

The average rating is 4.40 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline then you may visit NUM Studio support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Xì Dách - Xì Lát Kujito: làm cái Offline is the property and trademark from the developer NUM Studio.

Trong các game dân gian ngày tết không thể thiếu thể loại Xì Dách, Xì Lát, Xì bàn.
Với lôi chơi đơn giản:
Mỗi người được phát từ 2 đến 5 là bài, điểm từ 16 đến 21 là hợp lệ, lớn nhất 21 điêm.
Ngoài ra cao nhất là Xì Lát và Ngũ Linh.
Cái có quyền khui bất cứ tụ nào.
Xì Dách - Xì Lát Kujito: game xì dách làm cái mong muốn đem đến 1 trò chơi giả trí nhẹ nhàng trong những giờ giải lao của các bạn.
Hãy cài đặt Xì Dách - Xì Lát Kujito: game xì dách làm cái và thư giản ngay nào.

Show More