Home
Home » Music » Visualization of tones
Visualization of tones Apk

Visualization of tones 8 APKs

  • Version: 8
  • File size: 2.85MB
  • Requires: Android 5.0+
  • Package Name: cz.ehrenberger.visualizationoftones
  • Developer: Jaromír Ehrenberger
  • Updated: December 11, 2019
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 461 reviews
The description of Digital World Visualization of tones

We provide Visualization of tones 8 APKs file for Android 5.0+ and up. Visualization of tones is a free Music game. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Visualization of tones 8 APKs without any modifications.

The average rating is 4.80 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Visualization of tones then you may visit Jaromír Ehrenberger support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Visualization of tones is the property and trademark from the developer Jaromír Ehrenberger.

Při školní hudební výchově se často setkáváme s dětmi, které nemají ve svém okolí zpívajícího člověka. Nemají možnost nikoho napodobovat, jejich hlas je nerozvinutý a pohybuje se v rozsahu několika tónů mluvní intonace. Jejich sluch není schopen rozeznávat výšku tónů a vnímat hudební myšlenky.
K nápravě takto opožděného hudebního vývoje slouží didaktický postup, používající fonogestiku – tónovou znakovou řeč. Hudební abeceda je znázorněna na lidském těle v závislosti na poloze ruky. K seznamování dětí s tóny slouží řada her, využívajících sluchově-pohybových asociací. Pro individuální trénink jedinců slouží mobilní alikace. Poskytuje dětem okamžitou zpětnou vazbu k jejich hlasovému projevu. Tóny znakové stupnice si každý může zahrát stisknutím číselného tlačítka. Pak následuje hlasová nápodoba, při které je hlas účastníka vizualizován vodorovným pohyblivým pravítkem. Zraková informace pomáhá při pohybu hlasu tak, aby bylo dosaženo požadované výšky tónu.
Více podrobností o začlenění aplikace do metodiky hudební výchovy naleznete na stránkách www.didaktikahv.webgarden.cz

Show More