Home
Home » Role Playing » Đế Vương 3Q
Đế Vương 3Q Apk

Đế Vương 3Q 1.0.14 APKs

  • Version: 1.0.14
  • File size: 124.24MB
  • Requires: Android 5.0+
  • Package Name: dev.de.vuong.afk
  • Developer: VGPJSC
  • Updated: April 20, 2021
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 22 reviews
The description of Digital World Đế Vương 3Q

We provide Đế Vương 3Q 1.0.14 APKs file for Android 5.0+ and up. Đế Vương 3Q is a free Role Playing game. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Đế Vương 3Q 1.0.14 APKs without any modifications.

The average rating is 4.80 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Đế Vương 3Q then you may visit VGPJSC support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Đế Vương 3Q is the property and trademark from the developer VGPJSC.

Thiên hạ loạn lạc, bách tính lầm than. Giặc khăn vàng khởi nghĩa, gian thần Đổng Trác hoành hành. Vì giang sơn mà chư hầu phân tranh, dẫn đến thế Tam Quốc chân vạc. Đã đến lúc bạn dẫm lên con đường đế vương, chiêu mộ hùng binh, nhất thống loạn thể.

Đế Vương 3Q có rất nhiều tính năng đặc sắc đợi bạn:
- Game không thể lực, vượt ải tự do
- AFK lên cấp, tự động cày đồ
- Binh chủng tướng khắc: Binh - Kỵ -Thuần- Mưu
- Khai phá bản đồ, tái hiện lịch sử
- Cạnh tranh quan chức, event ngập tràn
- Liên chiến server, so trình khiển tướng
Đế vương 3Q - Best Idle AFK game of three kingdoms

Show More