Home
Traficar Apk

Traficar 3.4.1 APK

  • Version: 3.4.1
  • File size: 28.43MB
  • Requires: Android 4.2+
  • Package Name: pl.express.traficar
  • Developer: EXPRESS Sp. Z o.o. Sp.k.
  • Updated: March 03, 2020
  • Price: Free
  • Rate 4.00 stars – based on 4824 reviews
The description of Digital World Traficar

We provide Traficar 3.4.1 APK file for Android 4.2+ and up. Traficar is a free Auto & Vehicles app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Traficar 3.4.1 APK without any modifications.

The average rating is 4.00 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Traficar then you may visit EXPRESS Sp. Z o.o. Sp.k. support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Traficar is the property and trademark from the developer EXPRESS Sp. Z o.o. Sp.k..

Traficar jest dostępny na terenie Krakowa, a w niedalekiej przyszłości także w największych miastach w Polsce. Dzięki aplikacji masz samochód dokładnie wtedy, kiedy jest Ci potrzebny. Jednym kliknięciem rezerwujesz jedno z aut widocznych na mapie, parkujesz bez opłat i płacisz tylko wtedy, gdy używasz. Nie musisz przejmować się przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem, garażowaniem i biletami na komunikację miejską. Przy okazji, przyczyniasz się do zmniejszenia liczby aut na ulicach i zanieczyszczenia powietrza.

Aplikacja Traficar pozwala Ci zarejestrować konto, znaleźć i zarezerwować samochód, zobaczyć trasę dojścia, otworzyć i zamknąć auto oraz sprawdzić historię podróży.

Sprawdź, jak dobrze mieć auto na minuty!

Traficar:
• bierzesz i zostawiasz na terenie Krakowa tam, gdzie Ci wygodnie
• rezerwujesz jednym kliknięciem
• od razu widzisz dokładny adres, numer boczny auta, orientacyjny czas dojścia i wyrysowaną trasę
• otwierasz i zamykasz za pomocą aplikacji
• parkujesz bez opłat w płatnej strefie miejskiego parkowania
• płacisz tylko wtedy, gdy używasz

Traficar jest zawsze pod ręką! Wreszcie możesz podróżować bez ograniczeń i cieszyć się swobodną jazdą po mieście.

Twórcą i właścicielem usługi Traficar jest firma Express – lider wynajmu krótko i średnioterminowego w Polsce.

Czym się jeździ w Traficarze?

Na ulicach Krakowa czekają na Ciebie innowacyjne, stylowe i bogato wyposażone Ople Corsa. Jeżdżąc po mieście Traficarem poznasz komfort w czystej postaci. Dzięki radioodtwarzaczowi CD 3.0 BT połączysz swój telefon z Corsą przez Bluetooth®, złącze USB lub wejście AUX-in i będziesz cieszyć się podczas podróży swoją ulubioną muzyką. Bez problemu przewieziesz też bagaż lub pasażerów. Auto z łatwością dostosuje się do Twoich potrzeb, a Ty przekonasz się, jaką frajdę daje Traficar.

Skąd się wziął Traficar?
Twórcą i właścicielem usługi Traficar jest firma Express – lider wynajmu krótko i średnioterminowego w Polsce.

Traficar is available in Krakow, and in the near future also in major cities in Poland. With this application you have a car exactly when you need it. One click you book one of the cars displayed on the map, you park free of charge and you pay only when you are using. You do not have to worry about technical inspection, insurance, garage and tickets for public transport. By the way, you will help to reduce the number of cars on the streets and air pollution.

Traficar application allows you to register an account, find and book a car, see route handle, open and close the car and check the history of travel.

Check how well you have an auto minutes!

Traficar:
• you take and leave in Krakow where you comfortably
• book a single click
• immediately see the exact address, the side of the car, the approximate time to reach and drawn route
• open and close using the application
• parked free of charge in the paid parking zone of the city
• You only pay when you use

Traficar is always at hand! Finally, you can travel without restrictions and enjoy the free ride through the city.

The creator and owner of the service is the company Traficar Express - leader of renting short and medium term in Poland.

What to ride in Traficarze?

On the streets of Krakow, just waiting for you innovative, stylish and well-equipped Opels Corsa. Driving around the city Traficarem know comfort in pure form. With radioodtwarzaczowi CD 3.0 BT you connect your phone to the Corsa via Bluetooth®, USB or AUX-in and you will enjoy while traveling to your favorite music. No problem will carry a luggage or passengers. Auto easily adapts to your needs, and you'll find that fun gives Traficar.

Where did Traficar?
The creator and owner of the service is the company Traficar Express - leader of renting short and medium term in Poland.

Show More