Home
Home » Travel & Local » Union cestovné SMS poistenie
Union cestovné SMS poistenie Apk

Union cestovné SMS poistenie 2.3.0 APK

  • Version: 2.3.0
  • File size: 4.09MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: sk.isdd.applications.union
  • Developer: Union poisťovňa, a.s.
  • Updated: December 16, 2019
  • Price: Free
  • Rate 3.70 stars – based on 148 reviews
The description of Digital World Union cestovné SMS poistenie

We provide Union cestovné SMS poistenie 2.3.0 APK file for Android 4.0+ and up. Union cestovné SMS poistenie is a free Travel & Local app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Union cestovné SMS poistenie 2.3.0 APK without any modifications.

The average rating is 3.70 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Union cestovné SMS poistenie then you may visit Union poisťovňa, a.s. support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Union cestovné SMS poistenie is the property and trademark from the developer Union poisťovňa, a.s..

Ponuka cestovného poistenia cez SMS:

A) Poistenie liečebných nákladov zahraničí
-- Asistenčné služby: Áno
-- Územná platnosť: SVET (okrem SR)
-- Poistná suma: NEOBMEDZENÉ KRYTIE
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 2,20 EUR osoba / deň

B) Komplexné cestovné poistenie do zahraničia
-- Asistenčné služby: Áno
-- Územná platnosť: SVET (okrem SR)
-- Poistná suma:
--- liečebné náklady: NEOBMEDZENÉ KRYTIE
--- poistenie úrazu, zodpovednosti a batožiny): pozri poistné podmienky
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 3 EUR osoba / deň

C) Poistenie nákladov na zásah HZS na Slovensku
-- Územná platnosť: územie pôsobnosti Horskej záchrannej služby
-- Poistná suma: 20 000 EUR
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 0,80 EUR osoba / deň

D) Komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensku
-- Územná platnosť: Slovenská republika a územie pôsobnosti HZS
-- Poistná suma: 
--- poistenie zásahu HZS: 20 000 EUR
--- poistenie úrazu, zodpovednosti a batožiny): pozri poistné podmienky
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 1,50 EUR osoba / deň

Detailné informácie o rozsahu poistného krytia pre SMS cestovné poistenie od Unionu nájdete v poistných podmienkach.

Dôležité informácie o platbe:
Ak si uzatvoríte Union SMS cestovné poistenie na území Slovenskej republiky prostredníctvom siete tuzemského mobilného operátora, okrem ceny poistenia neplatíte žiadne ďalšie poplatky.
V prípade, že si uzatvoríte SMS cestovné poistenie zo zahraničia cez roaming, mobilný operátor si môže účtovať poplatok podľa jeho cenníka služieb. Presné informácie žiadajte u svojho mobilného operátora.

V prípade uzatvorenia poistenia cez neaktuálnu verziu aplikácie "Union mobilné poistenie cez SMS" Union poisťovňa, a.s. nezodpovedá za prípadné rozdiely v uvedených cenách produktov.

Prosíme, nezabudnite ohodnotiť našu aplikáciu :)

Show More