Home
Home » Business » AMIS CRM 2
AMIS CRM 2 Apk

AMIS CRM 2 5.0 APK

  • Version: 5.0
  • Requires: Android 4.4W+
  • Package Name: vn.com.misa.amiscrm2
  • Developer: MISA JSC
  • Updated: March 27, 2020
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 116 reviews
The description of Digital World AMIS CRM 2

We provide AMIS CRM 2 5.0 APK file for Android 4.4W+ and up. AMIS CRM 2 is a free Business app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for AMIS CRM 2 5.0 APK without any modifications.

The average rating is 4.80 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about AMIS CRM 2 then you may visit MISA JSC support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. AMIS CRM 2 is the property and trademark from the developer MISA JSC.

AMIS CRM 2 là ứng dụng mobile của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. AMIS CRM 2 giúp:

Nhân viên kinh doanh:
• Lập và khai thác danh sách khách hàng trên thị trường đang quản lý.
• Ghi chép lại thông tin giao dịch, tra cứu lịch sử giao dịch với khách hàng, cập nhật thông tin liên hệ.
• Quản lý các cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn bán hàng, dự báo doanh số và thời gian có thể đạt được doanh số.
• Theo dõi tình hình thực hiện các chiến dịch bán hàng, các khóa hội thảo, hội nghị khách hàng.
• Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng từ khi bắt đầu đến khi nghiệm thu, thanh lý.
• Gửi hàng loạt email, SMS cho khách hàng để chào bán sản phẩm.

Quản lý, lãnh đạo:
• Nắm bắt kịp thời tình hình doanh số theo cơ hội, đơn hàng, hợp đồng của từng bộ phận kinh doanh theo thời gian, theo sản phẩm,... để hỗ trợ giải quyết các khó khăn, đốc thúc nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Để sử dụng được sản phẩm, công ty bạn phải đang sử dụng AMIS.VN. Đăng ký sử dụng tại http://www.amis.vn
Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm tại: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

Show More
All Version